Hizmetlerimiz

 • Muhasebe Ve Raporlama
  • Defter tutma (muhasebe kayıtları) ve yasal raporlama
  • Yasal beyanname ve bildirgelerin hazırlanması
  • UFRS‘a göre finansal tabloların hazırlanması
  • Yüksek hacimli evrak girişi
  • Enflasyon muhasebesi
  • Sabit kıymet hizmetleri
  • Dövizli muhasebe
  • Yönetim raporlarının hazırlanması
  • Dahili kontrol hizmetleri
  • Yılsonu kapanış işlemleri
 • Muhasebe Destek
  • Muhasebe süpervizyonu hizmeti
  • Dönemsel muhasebe personeli temini (kiralık eleman)
  • Tüm muhasebe ve bordro yasal dokümanlarının mevzuat yönünden kontrolü
  • Muhasebe departmanıyla ilgili özel projelerde yer almak
 • Personel Ve Bordro
  • Yasal zorunluluklar ve müşteri politikaları çerçevesinde bordroların hazırlanması
  • Personel detayında maaş ödemelerinin yapılması için banka talimatlarının hazırlanması
  • Bordroya ilişkin muhasebe fişinin hazırlanması
  • Vergi indirimi kontrolü ve hesaplanması
  • Masraf merkezi ve departman bazında bordro düzenlenmesi
  • Bordroya ilişkin tüm yasal bildirge ve beyannamelerin hazırlanması ve ilgili makamlara iletilmesi
  • Kıdem ve ihbar tazminatı tahakkuklarının yapılması
  • Personel maliyetlerine ilişkin her türlü yönetim raporlamasının ve maliyet analiz çalışmalarının yapılması
  • İşe alım ve işten ayrılmalara ilişkin tüm bildirgelerin hazırlanması ve resmi makamlara sunumu
  • Yabancı personel için çalışma ve oturma izinlerinin alınması
 • Yüksek Hacimli Evrak Girişi